Boendeparkeringsområden

Klicka på områdena för att se en mer detaljerad karta


Sj.htm MS.htm a.htm OJ.htm L.htm a.htm Kville Långängen MS.htm SG.htm K.htm G.htm MO.htm Sj.htm C.htm MV.htm OL.htm V.htm

Observera!

Områdesgränserna är ungefärliga. Boende i fastigheter inom ett boendeparkeringsområde omfattas endast i de fall fastighetsägaren byggt ut parkeringsplatsen enligt bygglovet och dessa platser är uthyrda till de boende i fastigheten. Dessutom förutsätts att inga lediga platser finns i parkeringsanläggningar i grannskapet. För närmare info rörande en viss adress kontakta boendeparkering på tel: 031-368 25 65.


Exempel på utmärkning av boendeparkering:


Blå parkeringsskylt med tilläggstavlorna Avgift och Boende V5 Parkering tillåten för boendeparkering med tillstånd för område V och taxa 5. Gäller dygnet runt, dock högst 14 dagar i följd.

Blå parkeringsskylt med tilläggstavlorna 10 min och Boende V5n Parkering tillåten för boendeparkering med tillstånd för område V och taxa 5. Parkering är tillåten dag före sön- och helgdag från kl 15.00 till påföljande vardag kl 09.00 samt övriga dagar mellan kl 18.00 och 09.00 påföljande dag.


Blå parkeringsskylt på gul bakgrund med tilläggstavlan Boende V5 Parkering i zon för boendeparkering med tillstånd för område V och taxa 5. Skylten är placerad vid infarten till varje zonområde. Gäller dygnet runt, dock högst 14 dagar i följd.